Witaj na mojej stronie internetowej

Oferuję Państwu zestaw ćwiczeń, zabaw i zadań, które stymulują i wspomagają rozwój naturalnych zdolności poznawczych dziecka. Dzięki temu może ono łatwiej przyswajać wiedzę, szybciej rozwiązywać zadania, lepiej orientować się w rzeczywistości, lepiej radzić sobie w kontaktach z innymi dziećmi oraz sytuacjach szkolnych.

Zapraszam do współpracy

Zapraszam do współpracy zainteresowanych rodziców. Oferuję fachowe porady i konsultacje oraz badanie waszych dzieci pod kątem: diagnozy pedagogicznej, prognozy w zakresie dojrzałości szkolnej dziecka 6-letniego. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i psychoaktywnymi (tzn. w pełni angażującymi osobę uczącą się), które są najbardziej efektywne dla procesu uczenia się, sprawiające, że dzieci nie nudzą się uczestnicząc w nich. Rozwijają one także pozytywny stosunek do nauki w szkole.Dzieci uczestniczące w tych zajęciach postrzegają uczenie się jako ważną wartość w życiu.